Selecteer pagina

OVER ADRESDATA

AdresData is als sinds halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw dé digitale verzamelplaats van “adressen” van culturele organisatie en contactpersonen. Het heeft al in diverse vormen van publicatie en samenwerkingen bestaan.

 De “Pers en Medialijst” werd door stagiairs en vrijwilligers bijghouden bij het Amsterdams Uitburo (AUB) en geprint gedistribueerd onder de collega marketeers in de culturele sector. Bureau Menno Heling nam de redactie en distributie over.

De “Vlakke Vloeren Lijst” van Theater Netwerk werd na de opheffing van TNN ook onder gebracht bij Bureau Menno Heling.

Een aantal uitbreidingen zoals de POP-files (na een verzoek van Heineken om alle contacten in de Popsector), Toerisme & Vrije tijd, werden even als los product aangeboden maar zijn nu opgenomen het TOTAAL AdresData-bestand. 

De museum Agenda | Almanak en de Podiumkunsten Agenda | Almanak waren jaren lang de enige referentie (in print) van alle contacten in de museale en podiumkunsten sector.

Redactie en Distributie van de Almakken ging ‘s nachts per fax. En als je niet reageerde op de fax werd je niet opgenomen in de Almanakken.

Alle adresbestanden werden ondergebracht in AdresData.nl en de laatste geprinte exemplaren werden in 2011 verzonden. Het is nog steeds mogelijk om in de huidige AdresData.nl een download te maken in PDF waarbij de layout van de oude Almanak wordt gebruikt.

Redactie is tot 2015 gedaan door een team van part-time adres-redacteurs die alle inkomende mutaties verwerkten en die actief gingen bellen als de organisatie niet reageerde op je jaarlijkse “update-actie”.  Dat leverde steeds meer logistieke problemen op:

  •  Pers & media reageren helemaal niet meer op een verzoek om te controleren of alles nog klopte.
  • Festivals zijn vaak kort “in de lucht” voor en rond het festival maar gaan dan vaak een slapend bestaan in.
  • Toeleveranciers zijn huiverig om op te worden genomen in (gratis) online-gidsen en reageren steeds minder.

Per 2023 is AdresData verzelfstandigd. Tot die tijd werd het bestand beheerd door EM-Cultuur, maar die focust nog meer op haar kernactiviteiten AdreZ, MailingLijst en maatwerk.